Om pensionen

Hur fungerar pensionen?

Din pension består av flera olika delar. Dels får du pension från Pensionsmyndigheten, dels från dina arbetsgivare samt i många fall från ett privat pensionssparande. Alla olika pensioner bildar tillsammans din totala pension.

Klicka i pyramiden nedan för att läsa mer om de olika delarna:

Hur kommer min pension att se ut?

För att kunna se hur just din pension kommer att se ut behöver vi göra en komplett sammanställning. Hos oss får du en överblick av alla dina pensioner, sjuk-, liv och kapitalförsäkringar.

Allmän pension

Från staten får du en allmän pension. Den tjänar du in när du arbetar, studerar, får bidrag eller har föräldrapenning. Den allmänna pensionen består av två delar, inkomstpension och premiepension.

Inkomstpension

Varje år avsätts 16 % av din lön till din inkomstpension. Hur mycket du får i inkomstpension beror på hur mycket du har arbetat och hur inkomstutveckligen varit i samhället.

Du som är född mellan 1938 och 1953 får en del av din inkomstpension beräknad enligt tidigare regler om ATP och folkpension. Den delen kallas tilläggspension. Ju närmare 1938 du är född, desto större del av din inkomstpension är tilläggspension.

Premiepensionen

Varje år går 2,5 % av din lön till premiepensionen. Det är den del av den allmänna pensionen som du själv får placera i fonder via premiepensionssystemet. Idag finns det över 700 valbara fonder i systemet.

Tjänstepension

Det finns två olika typer av tjänstepension, individuellt avtalad tjänstepension och kollektivavtalad tjänstepension.

Individuellt avtalad tjänstepension

De flesta arbetsgivare som inte har kollektivavtal, tillämpar individuella tjänstepensioner. Det är din arbetsgivare som betalar premien men det är oftast du själv som får välja förvaltningsform och i vilket försäkringsbolag som pengarna skall placeras.

Har du arbetat hos flera olika arbetsgivare är det inte ovanligt att du har försäkringar hos flera olika försäkringsbolag. Individuella tjänstepensioner skiljer sig ofta åt från en arbetsgivare till en annan. Hur de ser ut beror på arbetsgivarens pensionspolicy, som varje enskild arbetsgivare beslutar om själv. Pensionspolicyn innehåller oftast en sjukförsäkring och ett efterlevandeskydd utöver pensionen.

Kollektivavtalad tjänstepension

Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal, så har du en avtalspension. Har du haft flera olika arbetsgivare, så kan du ha fler än en kollektivavtalad tjänstepension. Läs mer om den tjänstepension som kan vara aktuell för dig:

Eget sparande till pensionen

Många väljer att spara själva som ett tillägg till sin allmänna pension och sin tjänstepension. Ett privat sparande kan göra stor skillnad för hur din slutliga pension kommer att bli. Ju tidigare du börjar desto bättre. Investeringssparkonto (ISK) är ett flexibelt och enkelt fondsparande där du slipper redovisa varje vinst, förlust eller försäljning eftersom ditt ISK schablonbeskattas. Du kan dessutom sätta in och ta ut pengar som du vill, kostnadsfritt.